وکیل تقسیم ترکه - موسسه حقوقی وکیل خانواده

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه

بعد از فوت یک شخص، اموال او باید بین وارثانش، تقسیم شود. این کار بعد از انحصار وراثت صورت می‌گیرد. البته باید اشاره کرد که بعد از فوت شخص، تمامی بدهی‌های او لحاظ می‌شود و دیوان عدالت باید آن را از طریق ترکه پرداخت نماید. بعد از انجام این کار، هرچه از اموال شخص باقی ماند، ترکه خالص است و باید بین فرزندان و وارثین شخص فوت شده، تقسیم شود. در ادامه درباره‌ وکیل تقسیم ترکه(به انگلیسی: Lawyer for division of inheritance) صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

 

کدام دادگاه برای انحصار وراثت مناسب است؟

برای انجام کارهای انحصار وراثت بهتر است به دادگاه آخرین شهر و محلی که متوفی در آنجا زیسته است مراجعه کنید. لازم به ذکر است تا زمانی که کارهای انحصار وراثت به طور کامل انجام نشود، هیچکدام از وارثان حق فروش و تصرف اموال را نخواهند داشت. برای انجام کارهای انحصار وراثت باید ابتدا درخواست گواهی انحصار وراثت را ارسال شود بعد شما تمامی اسناد و مدارک لازم را ارائه نمایید تا کارهای انحصار وراثت به جریان بیافتد.  لازم به ذکر است که تمامی هزینه‌های این مراحل باید توسط وارثان پرداخت شود.

 

دعوا تقسیم ترکه

اگر در هنگام تقسیم ترکه بین وارثین شخص فوت شده، اختلاف نظر و مشکلی وجود نداشته باشد، دعوای غیر ترافعی نامیده می‌شود. در برخی از موارد ممکن است بین فرزندان و سایر وارثین، اختلافاتی وجود داشته باشد و موجب ایجاد تنش و نزاع دربین آنها گردد در این صورت طرفین باید برای گرفتن حق و حقوق خود به وکیل تقسیم ترکه مراجعه کنند و با کمک او در دادگاه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و مشکل را رفع نمایند.

وکیل تقسیم ترکه
وکیل تقسیم ترکه

دیون تقسیم ترکه

همانطور که گفتیم قبل از تقسیم اموال بین وارثین، باید تمامی بدهی‌های فرد فوت شده پرداخت شود. وکیل تقسیم ترکه باید تمامی دیون را ادا کند و سپس به تقسیم اموال بین دیگر وارثان بپردازد. برخی از دیون تقسیم بندی عبارتند از:

_پرداخت هزینه‌های کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری

_پرداخت نفقه زن و همچنین مهریه

_پرداخت حق و حقوق کارگران و خدمه

_پرداخت مطالبات اشخاص

_پرداخت تمامی بدهکاری‌های شخص متوفی

 

چگونگی تقسیم ترکه

تقسیم ترکه به سه روش افزار، تعدیل و رد تقسیم شده‌است. در ادامه به توضیح مختصری از آنها می‌پردازیم.

_تقسیم به افزار: تقسیم به افزار زمانی برای تقسیم اموال امکان‌پذیر است که تقسیم مال مشاع به صورت مساوی بین وارثان وجود داشته باشد و یا بهای اجزای آن برابر و مساوی باشد. درنتیجه به هریک از وارثان باتوجه به سهم وی از مال مشاع داده می‌شود. برای مثال می‌توانید یک زمین زراعی را به صورت مساوی و برابر بین وارثان تقسیم کرد.

 

_تقسیم به تعدیل: در صورتیکه اموال شخص فوت شده را نتوان به طور مساوی بین افراد تقسیم کرد باید از روش تقسیم به تعدیل استفاده کرد. در این روش باید سهم وارثان به نحوی تقسیم شود که بها آنها با هم برابر باشد. برای مثال اگر اموال فرد فوت شده متعدد باشد و نتوان آنها را قطعه قطعه کرد، در این صورت فرد کارشناس اموال را به صورتی بین وارثان تقسیم می‌کند که از نظر قیمت با هم برابر باشند.

 

_تقسیم به رد: سومین روش تقسیم ترکه، تقسیم به رد می‌باشد. هنگامی که نتوان از دو روش تقسیم به افزار و تعدیل استفاده کرد می‌توان ار روش تقسیم به رد برای تقسیم‌بندی اموال بین وارثین استفاده نمود. در این روش، دادگاه به فرد و یا افرادی که سهم بیشتری می‌برند می‌گوید که باید پول و یا اموالی را به دیگران بدهند.

 

_فروش مال مشاع: اگر نتوان از هیچکدام از روش‌های بالا برای تقسیم ترکه بین وارثین استفاده کرد باید اموال مشاع به فروش برسد و در آخر بها آنها بین وارثان تقسیم شود. فروش اموال به صورت عادی انجام می‌گیرد اما ممکن است یکی از وارثین درخواست کند که اموال به مزایده گذاشته شود.

برای تقسیم ترکه باید چه مواردی را پیگیری کنیم؟

وکیل تقسیم ترکه برای اجرای مراحل تقسیم ترکه موارد زیر را باید به خوبی پیگیری کند. این موارد عبارتند از:

_پیگیری گواهی انحصار وراثت

_مهر و موم ماترک

باید اشاره کرد که مهر و موم ماترک یکی از مواردی است که وکیل تقسیم ترکه باید به آن توجه ویژه داشته باشد تا وارثان نتوانند به صورت جداگانه و غیرقانونی به فروش و تصرف اموال اقدام نمایند.

تحریر ماترک

وکیل تقسیم ترکه و یا وارثان می‌توانند درخواستی را برای شورای حق اختلاف ارسال کنند و این شورا فهرستی از تمامی دارایی‌ها و اموال شخص فوت شده تهیه می‌کند. در این فهرست نام تمامی اموال منقول و غیرمنقول، تمامی بدهی‌ها نوشته شده‌است. با انجام این کار می‌توان مقدار دقیق ماترک را تعیین کرد.

تسویه ماترک

وکیل تقسیم ترکه درخواست تسویه ماترک را به منظور پرداخت تمامی بدهی‌های متوفی را ارسال می‌کند. این کار برای آزاد کردن اموال شخص فوت شده انجام می‌گیرد.

وکیل تقسیم ترکه
وکیل تقسیم ترکه

مراحل استقرار مالکیت وارثان متضمن

استقرار مالکیت وارثان متضمن سه مرحله دارد که این مراحل عبارتند از:

_تحریر ترکه: درخواست تحریر ترکه اختیاری می‌باشد. تحریر ترکه همان ارزیابی و تعیین میزان ترکه و همچنین دیون متوفی می‌باشد. برای تعیین کردن میزان ترکه باید تمامی اموال شخص فوت شده به حساب آید. لازم به ذکر است که حق قصاص نیز به ارث می‌رسد اما زوج و زوجه هیچ حقی بر آن ندارند در صورتی که قصاص به دیه تبدیل شود و در نهایت به ترکه تبدیل گردد، در این صورت تمامی وارثان از از ارث می‌برند.

_تصفیه ترکه: دومین مرحله در استقرار مالکیت وارثان متضمن، تصفیه ترکه است، که یعنی تمامی حقوق و بدهی‌های فرد فوت شده باید قبل از تقسیم ارث پرداخت شوند.

_تقسیم ترکه و تعیین سهم‌الارث وارثان: در آخرین مرحله و پس از خالص سازی اموال متوفی، تمامی وارثان باتوجه به درجه نزدیکی خویشاوندی به فرد فوت شده، سهم‌الارث خود را دریافت می‌کنند.

قبول و یا رد ترکه

هنگام تقسیم تمامی اموال بین وارثین و همچنین پرداخت بدهی، عکس‌العمل آنها را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد.

_در حالت اول ممکن است وراث، ترکه را قبول کند و نسبت به تمامی بدهی‌های شخص متوفی مسولیت پذیر باشد.

_در حالت دوم ممکن است ترکه را به صورت تحریر شده قبول کند.

_در سومین حالت، وارث ممکن است ترکه را قبول نکند و نسبت به پرداخت بدهی‌های متوفی هیچ مسولیتی را قبول نکند.

چه افرادی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

در این قسمت از مقاله به معرفی برخی از افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند می‌پردازیم:

_ولی و یا قیم وارثی که محجور می‌باشد.

_امین غایب و جنین

_فردی که سهم‌الارث برخی از ورثه به او منتقل شده‌است.

_وکیل تقسیم ترکه می‌تواند با داشتن وکالت از وارثین درخواست تقسیم ترکه بدهد.

_وصی راجع به موصی

اگر بین وراث اختلاف نظر باشد چگونه می‌توان اموال را تقسیم کرد ؟

اگر بین وارثان اختلاف وجود داشته باشد باید ابتدا دادخواست تقسیم ترکه را ارسال کنند سپس دادگاه تمامی اسناد و مدارک را بررسی کرده و به وارثان اعلام می‌کنند که اموال شخص فوت شده قابل تقسیم می‌باشد و یا خیر. اگر اموال قابل تقسیم‌بندی باشند، تمامی اموال بین وارثین تقسیم می‌شود. اما اگر اموال قابل تقسیم‌بندی نباشد، باید به مزایده گذاشته شود و سپس پس از فروش آن، بین وارثان تقسیم گردد.

 

درخواست تقسیم ترکه اگر یکی از ورثه جنین باشد چگونه است ؟

هنگامی که یکی از ورثه جنین باشد، باید برای اداره سهم‌الارثی که به او می‌رسد، وکیل تقسیم ترکه تعیین شود تا از تمامی حق و حقوق جنین حفاظت کند. در برخی از موارد دادگاه علاوه به وکیل برای جنین، چندین نفر را برای نظارت بر کارهای امین تعیین می‌کنند تا بر تمامی کارهای امین نظارت کامل داشته باشد.

تقسیم ترکه در صورتی که فرد فوت شده چند زن داشته باشد چگونه است؟

اگر فرد فوت شده بیش از یک زن دائم داشته باشد، هر کدام از زنها به طور جداگانه می‌توانند از اموال ترکه، درخواست تقسیم ترکه را ارسال نمایند. باید اشاره کرد که حدود یک هشتم از کل اموال فرد فوت شده به عنوان ارث بین تمامی زن‌ها به طور کاملا مساوی تقسیم می‌شود.

اشخاصی که ارث می‌برند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. هنگامی که اموال شخص فوت شده بین وارثان تقسیم می‌شود، میزان و سهم‌الارث هرکدام از وارثان با یکدیگر متفاوت می‌باشد درکل می‌توان گفت که افرادی که ارث می‌برند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

_پدر و مادر و نوه

_اجداد و همچنین برادر و خواهر و همچنین فرزندان آنها

_اعمام و عمات و اخوال و خالات و همچنین فرزندان آنها

وکیل تقسیم ترکه
وکیل تقسیم ترکه

ترکه بی وارث

ممکن است شخص فوت شده هیچ وارثی نداشته باشد در این صورت امر ترکه راجع به حاکم می‌باشد.

_در این صورت حکم ماده شامل مواردی است که در اصل وارثانی وجود دارند ولی تا امروز شناخته نشده‌اند.

_حاکم همان دادگاه و دادستان است.

_اداره ترکه در مواردی که شخص فوت شده هیچ وارثی نداشته باشد زمانی صورت میگرد که متوفی هیچ وصیتی نکرده باشد در صورتی که متوفی وصیت کرده باشد که اموال او بعد از فوتش به چه افرادی داده شود، باید تمامی وصیت را به طور کامل اجرا کرد.

_ترکه بی‌ وارث در جریان انتقال به بیت‌المال سه مرحله‌ی اداره ترکه، حفظ ترکه به عنوان امانت شرعی، تملک ترکه به عموم را باید طی کند.

_حاکم یا همان دادگاه و دادستان نماینده و همچنین حافظ اموال و دارایی‌های متوفی است. برای مثال اگر فردی وصیت کرده باشد که تمام دارایی او به همسرش واگذار شود پس از فوت مرد، زوجه یک‌چهارم ماترک را به عنوان ارث و سه چهارم دیگر را به عنوان وصیت دریافت می‌کند. در این صورت حاکم وظیفه دارد سهم‌الارث زوجه را به صورت کامل پرداخت نماید.

_حاکم می‌تواند تمامی اموال شخص فوت شده را که هیچ وارثی ندارد به خزانه دولت انتقال دهد تا به مصارف عمومی برسد.

نرخ وکیل تقسیم ترکه در سال جدید

هزینه‌ای که باید برای وکیل تقسیم ترکه پرداخت کنید با توجه به میزان اموال متفاوت می‌باشد هرچقدر اموال شخص فوت شده بیشتر باشد و یا کارهای اداری بیشتری داشته باشد، هزینه‌ای که باید برای وکیل تقسیم ترکه پرداخت کنید بالاتر می‌رود. درنتیجه این نرخ کاملا متغییر بوده و ثابت نمی‌باشد. برای اطلاع از نرخ وکیل تقسیم ترکه می‌توانید به سایت‌ ما مراجعه کنید و وکیل موردنظر خود را با توجه به بودجه موردنظر خود پیدا کنید.

دکمه بازگشت به بالا