طلاق فوری و بدون نیاز زوجین - موسسه حقوقی وکیل خانواده
طلاق توافقی

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

قوانین موجود به زوجین اجازه می دهد برای پایان دادن به زندگی زناشویی بدون بیان دلایل و در بازه زمانی کوتاهی ضمن تایید مرکز مشاوره اقدام به جدایی نمایند.در طلاق فوری زوجین بر سر تمامی مسائل حقوقی(نفقه گذشته، حال، آینده- مهریه– جهیزیه اجرت المثل- حضانت و نفقه فرزندان)بین خود توافق نموده و با ارائه نتایج این توافق به دادگاه، خواستار طلاق فوری از سوی قاضی می‌شوند. در خصوص توافقات هیچ ضابطه و اجباری نیست و هر آنچه زوجین به آن توافق کنند ملاک صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

چرا طلاق فوری ؟

ممکن است به دلیل اختلافات و چالش ها به این نتیجه رسیده باشیدکه راه حل رهایی از شرایط فعلی و دستیابی به آرامش متارکه است و زندگی بعد از جدایی برای شما اثرات بهتری خواهد داشت.طرح دعاوی متعدد خانوادگی که معمولا به جهت لج و لجبازی و گاها انتقام گیری مطرح می شود منجمله دعوای مطالبه حقوق مالی از سوی زوجه(نفقه، اجرت المثل، مهریه ) و دعوی تمکین صرفا با هدف ایذا زوجه و فرار از پرداخت نفقه و دعوی ملاقات فرزندان ویا سلب حضانت و در بعضی مواقع طرح شکواییه های متعدد کیفری منجمله سرقت، توهین، افترا و غیره علیه یکدیگر که شما مجبور به صرف هزینه زمانی و مالی متعدد خواهد کرد.

مراجعه به مشاور خانواده

پیشنهاد اولیه و اکید ما به عنوان حقوقدان مراجعه به مشاورین ذی صلاح خانواده می باشد. سپس در صورت برگزاری جلسات مشاوره و نهایتا تایید مشاور بر اقدام به طلاق ، در محیطی منطقی و به دور از دخالت سایرین و بدون قصد آزار و اذیت و به عنوان دو همراه که در مسیرزندگی دچار بحران شده اید در کمال آرامش، صداقت و نیت پاک مذاکره کنید. در خصوص شرایط طلاق خودتان تصمیم بگیرید و به عبارتی اقدام به طلاق توافقی نمایید.

 • در نظر داشته باشید که جدایی و طلاق به معنی عداوت و دشمنی نیست و آن را به اختلافی عجیب و غریب  قبیله ای تبدیل نکنید.

در جامعه ای مدرن و با سطح آگاهی روزافزون از شما انتظار می رود که تعصبات قدیمی را کنار گذاشته و صرفا روی رابطه خودتان تمرکز کنید.هر چند طلاق آخرین راهکار است اما اگر راهی جز طلاق نیافتید بهتر آن است که شرایط بوجود آمده کنونی را تلخ تر نکرده و آن را به فاجعه ای دیگر تبدیل نسازید.

مزایای مذاکره و اقدام به طلاق فوری

1-  بهتر بودن سلامت روان و کاهش استرس


2-جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه فرآیند طلاق کمتر بطول خواهد انجامید.


3- حفظ حرمت و احترام میان زوجین


4- کاهش آسیب به فرزندان


5-  جلوگیری از طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر


6- جلوگیری از تحمیل هزینه های زمانی و مالی  ناشی از طرح دعاوی متعدد


7- دشواری اثبات وقوع شرایط عسر و حرج


8- طلاق توافقی با معرفی وکیل و بدون نیاز زوجین به حضور در مراحل دادرسی و دادگاه امکانپذیر است.


نکاتی در خصوص طلاق توافقی

1- طلاق توافقی لزوما به معنی پرداخت کلیه حقوق مالی یا زوجه یا بخشش کل مهریه نیستبلکه زوجین میتوانند به پرداخت کمتر یا بیشتر مهریه توافق کنند.


2- اگرزوجه اقدام به اخذ وکالت محضری جهت طلاق می نماید توجه داشته باشد که وکالتی که اخذ می نماید با درج جزییات بوده

تا از اطاله دادرسی و ایرادات مصون باشد منجمله درج عبارت اسقاط حق اعتراض اعم از تجدیدذنظر خواهی و فرجامخواهی

و حق مراجعه به دفتر طلاق واجرای صیغه و امضای اسنادو…


3- زوجه نمی تواند به صرف داشتن وکالت در طلاق بصورت مستقل اقدام نماید بلکه بایستی با وکالتی که دارد

و به وکالت از زوج به یک وکیل دادگستری وکالت دهد.


متن پیشنهادی وکلای ما جهت اخذ وکالت نامه طلاق :

مطلقه نمودن خود از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات یا توافقی با هر شرط و قرار و به هر طریق با حق بذل مهریه و سایر حقوق زوجه در دادگاه رسیدگی کننده با شرط قبول بذل تمام مهریه و سایر واجبات مالی و مراجعه به دادگاه صالحه و دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف و یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر و تقدیم دادخواست و معرفی داوران یا تغییر آنها با حق مراجعه به مراکز مشاور خانواده از جانب موکل 

ارائه درخواست یا اتخاذ تصمیم در مرکز مشاوره از جانب موکل و اخذ نظر مرکز مشاوره جهت ارائه به مرجع قضایی و عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری ضمن انتخاب وکیل دادگستری در رابطه به تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن تمامی اختیارات مندرج در مادتین 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی

 • اعطای وکالت در اقامه کلیه دعاوی حقوقی و خانواده و دفاع در دعاوی له و علیه موکل
 • طرح دعوی طلاق به هر قسم اعم از بائن،خلع یا مبارات یا توافقی- اعتراض به احکام و قرارها- وکالت در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی وفرجامخواهی –  وکالت در مصالحه و سازش
 • وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسیت به سند طرف و استرداد سند
 • وکالت در استرداد دعوی یا دادخواست- وکالت در پیگیری عملیات اجرایی
 • وکالت در مراجعه و شرکت در مراکز مشاور خانواده و داوری و امضاء صورتجلسات
 • وکالت در اسقاط حق اعتراض،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به منظور قطعیت حکم- درخواست هر نوع گواهی از دادگاه یا دفتردادگاه به منظور اجرای دادنامه جهت ثبت طلاق در دفتر طلاق– وکالت در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه(نفقه، اجرت المثل، جهیزیه ..هدایا)
 • وکالت در قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه یا بیش از آن
 • وکالت در مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق و امضا سند طلاق و ثبت دفتر و معرفی شهود طلاق و معرفین و تادیه هزینه های قانونی و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت 
 • اعطای وکالت جهت اجرای صیغه طلاق وثبت و اجرای کامل و استماع صیغه طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل

ویژگی گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی:

 1. الزام آور نبودن گواهی عدم امکان سازش برای اجبار زوج به طلاق
 2. عدم امکان اجرای گواهی با عدم حضور یکی از زوجین در دفترخانه طلاق.

مدارک و اقدامات لازم برای طلاق فوری(توافقی) برای ثبت دادخواست:

1-ثبت نام در سامانه الکترونیک قضایی(ثنا)


2- شناسنامه زوجین


3- کارت ملی زوجین یا ا علام کد ملی


4- عقدنامه یا رونوشت عقدنامه  (در صورت نداشتن اصل سند ازدواج، میتوانید با مراجعه به دفتر ازدواج، رونوشت سند ازدواج را اخذ نمایید.)


5- وکالت نامه طلاق محضری در شرایطی که زوجه وکالت محضری اخذ نموده است.


6- نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده


طلاق فوری

مدارک و اقدامات بعد از ثبت دادخواست:

اگر زن باکره (دوشیزه) باشد ، گواهی بکارت پزشکی قانونی و اگر باکره نباشد صرف جواب آزمايش عدم بارداری .

مدارک لازم برای ثبت طلاق در دفاتر طلاق:

1-  دادنامه گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه ( گواهی عدم سازش اگر تا 3 ماه به دفترخانه ارائه نشود ، دیگر اعتبار ندارد.)


2- گواهی قطعيت دادنامه


3- سند ازدواج يا رونوشت آن


4-اصل و کپی شناسنامه های زوجين


5-اصل و کپی کارت ملی زوجین


6- گواهی عدم بارداری زوجه( خانم هایی که باکره یا دوشیزه می باشند و

همچنین خانم هایی که یائسه شده اند نیازی به ارائه این گواهی برای ثبت طلاق ندارند.)


7- معرفی شهود طلاق(در صورت عدم امکان حضور شهود میتوان از دفتر طلاق تقاضای معرفی شهود را نمود.)


8- اعلام  كد پستی و آدرس محل سكونت زوجين وشغل و تحصیلات زوجین


مشاوره و راهنمایی کاملا تخصصی را با ما تجربه کنید.

درخواست مشاوره

0

امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا