باید و نبایدهای ملاقات با فرزند بعد از طلاق - موسسه حقوقی وکیل خانواده
طلاقطلاق توافقیطلاق یک طرفه

باید و نبایدهای ملاقات با فرزند بعد از طلاق

در صورتی که زوجین با هم و در کنار هم زندگی نکنند و با توجه به اینکه حضانت مطابق قانون با یکی از پدر و مادر است (تا 7 سالگی با مادر و تا سن بلوغ با پدر)، پدر یا مادر در طول دوره ای که حق حضانت با دیگری است حق دارد به طور مستمر و مرتب فرزند مشترک را ملاقات نماید. زوجین بایستی بر سر ملاقات فرزند مشترک با هم توافق کنند که در این صورت مشکل خاصی وجود ندارد و مطابق توافق ملاقات انجام می شود و در صورت عدم توافق می توانند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای تعیین ساعات ملاقات نمایند. در این مقاله میخواهیم پیرامون این موضوع بیشتر صحبت کنیم.

تعيين زمان ملاقات با فرزند

یکی از مهم ترین موضوعات بعد از طلاق تعیین زمان ملاقات با فرزند است. نکته مهم در این موضوع در نظر گرفتن مصلحت کودک در زمان و مکان ملاقات است. یعنی مدت زمان ملاقات نباید خیلی کم و یا خیلی طولانی باشد. کم بودن مدت ملاقات می تواند باعث کمبود محبت دریافتی فرزند از والد باشد و طولانی بودن مدت ملاقات می تواند کودک را در وضعیت سردرگمی قرار دهد.

در صورتی که والدی که حضانت فرزند با ایشان است به هر دلیلی خواستار کاهش زمان ملاقات فرزندش با والد دیگر است باید به همراه مدارک (کارت ملی، شناسنامه، سند ازدواج یا رونوشت آن، حکم طلاق) با دلایل محکمه پسند دادخواستی مبنی بر کاهش زمان ملاقات تنظیم و تقدیم دادگاه کند. باید به این نکته هم توجه داشته باشید که درخواست کاهش ملاقات کودک با دلایل محکمه پسند قابل قبول است.

 

زندگی فرزندان بعد از طلاق

زندگی فرزندان بعد از طلاق والدین دستخوش تغییراتی می‌شود و فرزندان را وارد دنیایی از تشویش و نگرانی و ترس از آینده نامعلوم می کند. وقتی والدین کودک از هم جدا میشوند، کودک به شدت احساس تنهایی می کند. از درک اتفاقات پیرامون خود ناتوان می شود و ممکن است در ابتدا واکنش کودک نسبت به مشکلات و مسائل اطراف خود سخت و غیرقابل پیش بینی به نظر آید.انتخاب مکان ملاقات فرزند بعد از طلاق بر اساس توافق بین پدر، مادر، کودک و نظر قانونگذار انجام می شود. در صورتی که کودک بتواند با شرایط پیش آمده خود را سازگار کند احتمال اینکه زندگی خوب و سالمی را تجربه کند زیاد است.

نکات حقوقی ملاقات فرزند

 • حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.
 • در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی ‌کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.
 • در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود. بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.
 • از آنجایی که ولی‎قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.
 • دختری که به سن بلوغ رسیده است، می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند. بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک در این مورد محکوم به رد است.
 • حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
 • دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
 • حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آنها حق ملاقات طفل را دارند.
 • دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه ‌قرار گیرد.
 • ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می‌تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر شود.
 • تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به‌ مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به‌ جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

مدارک مورد نیاز دادخواست ملاقات با فرزند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست ملاقات فرزند شامل اصل سند نکاح و یا مدارک زوجیت به همراه شناسنامه، کارت ملی و مشخصات هویتی فرزند مشترک می باشد. البته ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک ثنا در ثبت دادخواست ضروری بوده و هر یک از طرفین می توانند در جهت احقاق حق و بهره مندی از حمایت قانونی با مراجعه به وکیل خانواده ضمن اعطای وکالت، موضوع ملاقات با فرزند را توسط وکیل پیگیری نمایند.

نمونه درخواست دستور موقت ملاقات با فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند: اینجانب ……………………. در تاریخ …………………….. در دفترخانه ………………. با خوانده عقد زوجیت دائم منعقد نموده ایم و ثمره این ازدواج …………. تعداد فرزند دختر / پسر ………….. ساله می‌باشد. اما به دلیل اختلافات خانوادگی در تاریخ ……………….. به موجب طلاق نامه ……………….. از هم جدا شده / جدا از یکدیگر زندگی می‌کنیم و حضانت فرزند / فرزندان مشترک به عهده خوانده دعوا می‌باشد. اما ایشان با ممانعت از ملاقات اینجانب با فرزند، موجبات بروز ناراحتی‌های فراوان روحی برای اینجانب و فرزند مشترک را فراهم آورده است و امکان ورود خسارات معنوی جبران ناپذیری برای آینده فرزند غیر قابل انکار است؛ لذا به دلیل فوریت امر، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم را به موجب مواد ۳۱۰ لغایت ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

نمونه رای دادگاه

کلاسه پرونده: ……

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : ……….

خواهان : خانم …… فرزند ……  به نشانی ………

خوانده : آقای…….. فرزند …… به نشانی ……….

خواسته : ملاقات فرزند

متن رای دادگاه ملاقات فرزند

در خصوص دعوی خواهان «…. فرزند …… بطرفیت خوانده …… فرزند ……  بخواسته : ((صدور حکم بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک)) بنام ……. متولد ‎…….. با توجه به محتویات پرونده  نظربه اینکه طبق قانون هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت وی نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و با توجه به اینکه طرفین به دلیل طلاق توافقی از یکدیگر جدا زندگی می کنند و با توجه به اینکه دفاع موثری از ناحیه خوانده بعمل نیامده؛ لذا دادگاه با لحاظ نمودن بعد عاطفی و رعایت مصلحت طفل و همچنین با توجه به شرایط سنی و میزان وابستگی طفل به والدین،  دعوی مطرح شده را وارد و ثابت تشخیص »

مطابق مواد ۴۰ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب (۱۳۹۱) و مواد ۱۱۷۴ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مستنداً به ماده‌۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹) حکم بر اجازه ملاقات طفل در تهران هر هفته از ساعت (9)‏ صبح روز «سه شنبه» تا ساعت (۱۸) روز «چهارشنبه» صادر و اعلام می نماید که براین اساس خوانده مکلف است طفل را در وقت معین شده به خواهان تحویل و نامبرده نیز متقابلا مکلف است پس از اتمام وقت ملاقات طفل را به خوانده مسترد نماید. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

0

امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا